Φροντίζει η ασφάλιση τα συμφέροντα μου;

Για να απαντήσουμε πρέπει πρώτα να ορίσουμε ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Συμφέρον είναι (Σύμφωνα με ορισμό του Αριστοτέλη):
⦁ Να διαφυλάξουμε τα αγαθά που έχουμε.
⦁ Να αποκτήσουμε τα αγαθά που δεν έχουμε.
⦁ Να αποβάλλουμε τα ζημιογόνα και να εμποδίσουμε αυτά που ενδεχομένως να μας προξενήσουν βλάβη.

Ναι, η ασφάλιση είναι πράξη που προστατεύει το συμφέρον μου.

Γιατί είναι ο μοναδικός μηχανισμός που δημιουργεί χρήματα ανάγκης όταν τα χρειαζόμαστε, όσες φορές τα χρειαστούμε και το κυριότερο:
δεν χρειάζεται να τα επιστρέψουμε!