Κάθε πελάτης μας απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και παρέχουμε:

1.    Σωστή εκτίμηση της ασφαλιζόμενης αξίας για κάθε επιχείρηση.
      •    Κτιρίων , εφόσον είναι ιδιόκτητα.
      •    Βελτιώσεων κτιρίων : οι εργασίες και  το κόστος διαμόρφωσης ενός ακινήτου για να εξυπηρετεί την επιχείρηση.
      •    Εξοπλισμού.
      •    Εμπορευμάτων , πρώτων υλών.
      •    Αντικειμένων  που ανήκουν σε τρίτους.
      •    Βοηθητικών εξωτερικών κτισμάτων, αίθρια αποθήκες κλπ.

Βρίσκουμε και ορίζουμε τα σωστά κεφάλαια  στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για να έχουμε  λειτουργικά συμβόλαια που μας αποζημιώνουν σωστά!

2.    Διαχείριση κινδύνου. Η διαδικασία αποτελείται από : αναγνώριση των κινδύνων, μέτρηση των κινδύνων, διερεύνηση των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης του κινδύνου, υιοθέτηση της κατάλληλης επιλογής, συνεχής παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της επιλεγμένης μεθόδου.  

3.    Παρουσιάζουμε με απλό τρόπο το συμβόλαιο σας, για να γνωρίζετε τις καλύψεις τις εξαιρέσεις καθώς και τις συμμετοχές που μπορεί να υπάρχουν.

Μαζί μας θα νοιώσετε ασφάλεια σε προνομιακές τιμές , σχεδιασμένες  αποκλειστικά για τη δική σας επιχείρηση.

Τι κάνουμε για εσάς:
  START     Βρίσκουμε και αναλύουμε τις σημερινές σας ανάγκες ενεργοποιώντας την
                 κάλυψη που σας χρειάζεται.         
  RESTART     Ελέγχουμε τα ασφαλιστήρια που έχετε και τα προσαρμόζουμε στις σημερινές
                   σας  ανάγκες.

→ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επικοινωνήστε με επαγγελματία σύμβουλό μας ως 31-7-2016 και κερδίστε δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση , μελέτη οργάνωσης και αξιολόγησης των ασφαλιστηρίων σας.