Όλο και περισσότεροι επιλέγουν το ποδήλατο ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης άθλησης και ψυχαγωγίας.
Πρέπει να εξετάσουμε όμως και την έκθεση στον κίνδυνο μέσα από την ποδηλατική μας δραστηριότητα. Είναι γεγονός
πως έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα που προκαλούνται σε ποδήλατα, καθώς και ατυχήματα που προκαλούν τα ποδήλατα.
Τέλος υπάρχουν αρκετά κρούσματα κλοπών ποδηλάτων.

Οι τρείς διαστάσεις (με οικονομικό αντίκτυπο σε εμάς) του ποδηλάτου:
Ευθύνη ποδηλάτου: μπορεί να προκύψει ευθύνη μας αν προκαλέσουμε βλάβη σε πρόσωπο ή ζημιές σε περιουσίες τρίτων.
Έκθεση κινδύνου ποδηλάτη: η βλάβη που μπορεί να προξενηθεί στον ίδιο τον ποδηλάτη έπειτα από ένα ατύχημα.
Το ίδιο το ποδήλατο: το κόστος αγοράς ποικίλει αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα υπολογίσιμο ποσό. Στις μέρες μας υπάρχουν
αρκετά κρούσματα κλοπών καθώς επίσης και ζημιών που μπορεί να υποστεί το ίδιιο το ποδήλατο από ένα ατύχημα. Έχουμε
την δυνατότητα να σας παρέχουμε προγράμματα ασφάλισης και για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις με κόστος ασφάλισης ιδιαίτερα προσιτό.

Καλύπτουμε:

  • Ολική κλοπή ποδηλάτου
  • Οδική βοήθεια ποδηλάτου σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
  • Ίδιες ζημιές του ποδηλάτου κατά την χρήση ή μεταφορά του.
  • Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ,υλικές ζημιές προς τρίτους.
  • Έξοδα θεραπείας ατυχήματος ποδηλάτη έπειτα ατυχήματος.