Για κάθε τύπο μηχανής:
Δίτροχη τρίτροχη τετράτροχη μικρού ή μεγάλου κυβισμού καινούργια ή παλιά:
Έχουμε την δυνατότητα πολλαπλών τιμολογήσεων προκειμένου να βρούμε για
εσάς τον κατάλληλο συνδυασμό κόστους/παροχών. Εκμεταλλευόμαστε
σύγχρονες τεχνολογίες, εξυπηρετούμε προσωπικά τον κάθε μας πελάτη.

Συνεργαζόμενοι μαζί μας κερδίζετε:
Χρήματα: Βρίσκουμε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει σε ποιοτικές εταιρίες.
Χρόνο: Σε κάθε περίπτωση τιμολόγησης σας δείχνουμε όλες τις δυνατές
επιλογές που έχετε προκειμένου να γνωρίζετε το κόστος για κάθε κάλυψη.

Οι βασικές κατηγορίες ασφάλισης μοτοσυκλέτας είναι:
Βασικό πρόγραμμα: εδώ υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η οποία προβλέπει όριο κάλυψης 1.000.000 ευρώ για σωματικές
βλάβες(όριο ανά άτομο) και 1.000.000 όριο κάλυψης υλικών ζημιών. Ουσιαστικά είναι ο οικονομικότερος
τρόπος να ασφαλίσουμε το όχημα μας , ενώ μπορούμε να προσθέσουμε ορισμένες επιπλέον παροχές όπως
οδική βοήθεια, νομική προστασία. Πλήρες πρόγραμμα: επιπλέον των παροχών του βασικού προγράμματος
εδώ πλέον υπάρχει κάλυψη για ζημιές που θα υποστεί η μηχανή μας από πυρκαγιά ολική κλοπή και φυσικά
φαινόμενα. Απαιτεί προσοχή και συχνό έλεγχο ο καθορισμός της αξίας ασφάλισης της μηχανής
μας όπου θα πρέπει να εναρμονίζεται με την τρέχουσα εμπορική αξία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, έρχεται στον τόπο του συμβάντος εκπρόσωπος της εταιρίας και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Αναγγελία ζημιάς σε 24ωρη βάση.
  • Επιτόπια συμπλήρωση Δήλωσης Ατυχήματος ή Δήλωσης Φιλικού Διακανονισμού.
  • Φωτογράφηση των οχημάτων και του τόπου ατυχήματος.
  • Μεταφορά του αυτοκινήτου στο συνεργείο.
  • Ενημέρωση και συμβουλές για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν μετά το ατύχημα.
  • Νομικές & ιατρικές συμβουλές σχετικές με το ατύχημα.
  • Σε περίπτωση Θραύσης κρυστάλλων, η εταιρεία αναλαμβάνει την άμεση αντικατάστασή τους χωρίς εκταμίευση χρημάτων εκ μέρους του πελάτη.