Για κάθε αυτοκίνητο:
Επιβατικό - Επαγγελματικό - Αγροτικό
Έχουμε την δυνατότητα πολλαπλών τιμολογήσεων προκειμένου να βρούμε για εσάς τον κατάλληλο
συνδυασμό κόστους/παροχών. Εκμεταλλευόμαστε σύγχρονες τεχνολογίες, εξυπηρετούμε
προσωπικά τον κάθε μας πελάτη.

Συνεργαζόμενοι μαζί μας κερδίζετε:
Χρήματα : Βρίσκουμε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει σε ποιοτικές εταιρίες.
Χρόνο : Σε κάθε περίπτωση τιμολόγησης σας δείχνουμε όλες τις δυνατές επιλογές που έχετε
προκειμένου να γνωρίζετε το κόστος για κάθε κάλυψη.

Οι βασικές κατηγορίες ασφάλισης οχήματος είναι:
Βασικό πρόγραμμα : εδώ υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία η οποία προβλέπει όριο κάλυψης 1.000.000 ευρώ για σωματικές
βλάβες(όριο ανά άτομο) και 1.000.000 όριο κάλυψης υλικών ζημιών.Ουσιαστικά είναι ο οικονομικότερος
τρόπος να ασφαλίσουμε το όχημα μας , ενώ μπορούμε να προσθέσουμε ορισμένες επιπλέον παροχές
όπως οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων.

Πλήρες πρόγραμμα: επιπλέον των παροχών του βασικού προγράμματος εδώ πλέον υπάρχει
κάλυψη για ζημιές που θα υποστεί το δικό μας όχημα από πλήθος κινδύνων ενδεικτικά
πυρκαγιά ολική μερική κλοπή φυσικά φαινόμενα Απαιτεί προσοχή και συχνή έλεγχο ο καθορισμός
της αξίας ασφάλισης του οχήματος μας όπου θα πρέπει να εναρμονίζεται με την τρέχουσα εμπορική
αξία. Σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με την εμπορική αξία του οχήματος το κόστος
ασφάλισης είναι πολύ κοντά με το βασικό πακέτο.

Κάλυψη ιδίων ζημιών (μικτή) : Επιπλέον των παροχών του πλήρες σε αυτά τα προγράμματα
συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη ιδίων ζημιών που σημαίνει πως σε περίπτωση που
το όχημα μας προξενήσει ένα ατύχημα τότε η ασφαλιστική αποζημιώνει τον τρίτο αλλά και τις ζημιές
του δικού μας οχήματος. Θα μας αποζημιώσει επίσης αν βρούμε το αυτοκίνητο
μας χτυπημένο ή αν στο εμπλεκόμενο ατύχημα υπάρχει πρόβλημα απόδειξης της ευθύνης.
Έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε πρόγραμμα με τις παροχές που σας ενδιαφέρουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανεξαρτήτως προγράμματος ασφάλισης και για όλους τους ασφαλισμένους στον κλάδο αυτοκινήτων,
παρέχεται υπηρεσία εξυπηρέτησης του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος, 24ώρες το 24ωρο.
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, έρχεται στον τόπο του συμβάντος εκπρόσωπος της εταιρίας και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Αναγγελία ζημιάς σε 24ωρη βάση.
  • Επιτόπια συμπλήρωση Δήλωσης Ατυχήματος ή Δήλωσης Φιλικού Διακανονισμού.
  • Φωτογράφηση των οχημάτων και του τόπου ατυχήματος.
  • Μεταφορά του αυτοκινήτου στο συνεργείο.
  • Ενημέρωση και συμβουλές για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν μετά το ατύχημα.
  • Νομικές & ιατρικές συμβουλές σχετικές με το ατύχημα.
  • Σε περίπτωση Θραύσης κρυστάλλων, η εταιρεία αναλαμβάνει την άμεση αντικατάστασή τους χωρίς εκταμίευση χρημάτων εκ μέρους του πελάτη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Η πληρωμή της επισκευής γίνετε απευθείας από την ασφαλιστική προς το συνεργείο,
στις περιπτώσεις μη ευθύνης μας και αποδοχής ευθύνης του τρίτου.
Έχετε όχημα αντικατάστασης.
Απολαμβάνεται ειδικές εκπτώσεις στο service ή άλλες εργασίες πoυ επιθυμείτε.