Ο κίνδυνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.
Υπάρχουν κίνδυνοι που τους γνωρίζουμε και τους αποφεύγουμε για να μην
βλάψουν εμάς τους ίδιους ή συμφέροντα που μας είναι σημαντικά .
Υπάρχουν κίνδυνοι τυχαίοι, απρόβλεπτοι , ανεξάρτητοι από την
δική μας θέληση, οι οποίοι μας δημιουργούν οικονομικά προβλήματα.
Η ασφάλιση είναι το αποτελεσματικότερο χρηματοοικονομικό εργαλείο
αντιμετώπισης του κινδύνου.