ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

  • Μέσω courier στέλνουμε τα ασφαλιστικά ή άλλα έγγραφα που μας ζητήσετε
    άμεσα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
  • Μέσω email.
  • Δυνατότητα αποστολής αντιγράφων σε τραπεζικά ιδρύματα
    που θα μας υποδείξετε και αφορούν την ασφάλιση κατοικίας σας.