Ένα απρόοπτο και μη υπολογισμένο γεγονός, όπως για παράδειγμα

ο κλονισμός της υγείας, μας επιφέρει μια αλληλεπίδραση γεγονότων όπως φαίνεται στην εικόνα εδώ.

Δημιουργείτε έτσι ένα ντόμινο εξελίξεων το οποίο έχει (πέραν του κλονισμού της υγείας) σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο.
Με την ύπαρξη της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης μπορούμε να σταματήσουμε την αλληλεπίδραση των γεγονότων προκειμένου να εστιάσουμε στην άμεση επίλυση του προβλήματος , χωρίς τον προβληματισμό εύρεσης ή εξάντλησης των χρημάτων ανάγκης που θα χρειασθούμε.